Priser og Vedtægter

Priser for TV

Det årlige kontingentet til Gårslev Antenneforening for 2020 er kr. 24,00.

 

Kontingentet bliver opkrævet i forbindelse med opkrævning at TV/BREDBÅND fra EWII.

Antenneforeningens priser på TV og BREDBÅND fra EWII kan findes ved at klikke her